Whitestone Gallery

Yuko Nasaka
Untitled (NY-101), 1985
Mixed media on canvas
Diameter 119 cm, depth 2.5 cm
Künstler
Feminity caught in a dream, 1975
Pastel, collage, ink on paper
55 x 39.5 cmThe Japan Sea, 1980
Enamel on paperboard
27.2 x 24.2 cmHisao Domoto / HEBIME HEBIME / Toshimitsu Imai / Yuichi Inoue / Yukihisa Isobe / Yuji Kanamaru / Yoichiro Kawaguchi / Yu Kawashima / Miwa Komatsu / Akira Kugimachi / U-Fan Lee / Tsuyoshi Maekawa / Shinro Ohtake / Shozo Shimamoto / Kazuo Shiraga / Atsuko Tanaka / Naoko Tosa / Nobuko Watabiki / Masaaki Yamada / Yongliang Yang / Jiro Yoshihara